Tõstukite lisaseadmed.

Valdava osa meie toodangust moodustavad tõstukite hüdraulilised ja mittehüdraulilised lisaseadmed, mis leiavad eelkõige rakendust paberitööstuses kasutatavatel mootortõstukitel.